Contact Us

For Journalists

Xin Chào Quý Vị | Lexicon Từ Vựng | Xin giới thiệu Advancing Wellness

The California Wellness Foundation Thông Báo
Giới Thiệu Chương Trình Tài Trợ Thúc Đẩy Phúc Lợi

Woodland Hills (CA) – Hôm nay, The California Wellness Foundation (Cal Wellness) thông báo giới thiệu chương trình tài trợ Advancing Wellness (Thúc Đẩy Phúc Lợi) mới của mình, được thiết kế để thúc đẩy sự bình đẳng thông qua việc cổ súy và khả năng hưởng quyền lợi. Chương trình tài trợ sẽ tập trung vào ba hồ sơ liên quan đến nhau: Nối Nhịp Cầu Rút Ngắn Khoảng Cách về Khả Năng Hưởng Quyền Lợi và Chăm Sóc Phẩm Chất Cao; Thúc Đẩy Các Khu Xóm Giềng Khỏe Mạnh và An Toàn; và Mở Rộng Con Đường Giáo Dục và Việc Làm. Chương trình tài trợ cũng bao gồm Quỹ Cơ Hội để hỗ trợ các sáng kiến trong khối phi lợi nhuận và từ thiện.

“Chúng tôi rất phấn khởi giới thiệu giai đoạn kế tiếp của chương trình tài trợ của chúng tôi,” Judy Belk, chủ tịch và CEO của The California Wellness Foundation, phát biểu. “Advancing Wellness thiết lập trên nền tảng lịch sử lâu đời của The California Wellness Foundation trong việc đáp trả các nhu cầu của các cộng đồng California và giải quyết các nguyên nhân cội rễ của sự bất bình đẳng về mặc sức khỏe và phúc lợi.”

Quá trình nộp thư ngỏ mối quan tâm cho The California Wellness Foundation đã được rút gọn với việc giới thiệu quá trình nộp đơn xin tài trợ trên mạng Internet để làm tăng hiệu quả và hỗ trợ các nỗ lực của người được tài trợ. Những người muốn xin tài trợ có thể nộp đơn ở đây.

Thiết lập trên di sản của mình, The California Wellness Foundation vẫn tận tụy với chương trình tài trợ mang tính đáp trả trong toàn tiểu bang; hỗ trợ hoạt động cốt lõi; tài trợ các dịch vụ trực tiếp, chính sách công cộng, và việc tạo dựng khả năng; và cải thiện sức khỏe các nhóm dân kém được phục vụ.

Các tài trợ được cấp theo hồ sơ Nối Nhịp Cầu Rút Ngắn Khoảng Cách về Khả Năng Hưởng Quyền Lợi và Chăm Sóc Phẩm Chất Cao sẽ liên quan đến: việc thực hiện một cách bình đẳng Đạo Luật Chăm Sóc Giá Rẻ (Affordable Care Act); mạng lưới an toàn chăm sóc sức khỏe; chăm sóc sức khỏe miệng cho những người lớn có thu nhập thấp, trong đó có người cao niên; và tăng cường sự đa dạng trong các ngành nghề chăm sóc sức khỏe.

Các tài trợ được cấp theo hồ sơ Thúc Đẩy Các Khu Xóm Giềng Khỏe Mạnh và An Toàn sẽ liên quan đến: bảo đảm các hệ thống, cơ sở hạ tầng, và nguồn hỗ trợ hữu hiệu được cung cấp sẵn sàng để hỗ trợ cuộc sống khỏe mạnh và giảm thiểu chấn thương và thương tích do bạo lực, đặc biệt là bạo lực súng, gây ra.

Các tài trợ được cấp theo hồ sơ Mở Rộng Con Đường Giáo Dục và Việc Làm sẽ liên quan đến: tạo ra con đường giúp dễ dàng tiếp cận với các nguồn hỗ trợ, cơ hội, và hỗ trợ cho những thiếu niên và thanh niên mà Cal Wellness xác định là “giới trẻ đàn hồi,” nghĩa là những người trẻ tuổi hiện đang ở trong, hoặc đã rời khỏi, hệ thống công lý thanh thiếu niên; hiện đang hoặc đã từng là thiếu niên trong hệ thống chăm sóc con nuôi tạm thời; đã từng hoặc hiện đang vô gia cư hay bỏ nhà ra đi; hoặc đang mang thai và/hoặc là thanh thiếu niên đang nuôi con. Mục tiêu của hồ sơ này cũng là để đảm bảo khả năng tiếp cận với nguồn thu nhập đủ sống và các nguồn hỗ trợ khác thông qua việc làm bình đẳng và các phúc lợi nhà nước phù hợp, cũng như việc tạo dựng và bảo vệ các tài sản tài chính cho giới trẻ đàn hồi, cựu chiến binh, và những người lớn đã từng ở tù.

Quỹ Cơ Hội sẽ hỗ trợ việc tạo dựng khả năng, chính sách công cộng, và các sáng tạo của các cơ quan phi lợi nhuận và tổ chức từ thiện làm việc để cải thiện sức khỏe người dân California.

Để xem video và các tài liệu khác về chương trình tài trợ, xin ghé vào phòng tin tức của CalWellness.org

The California Wellness Foundation là tổ chức độc lập tư nhân được thành lập năm 1992 với sứ mệnh cải thiện sức khỏe người dân California bằng cách tài trợ cho việc thúc đẩy sức khỏe, giáo dục phúc lợi, và phòng ngừa bệnh. Kể từ khi thành lập năm 1992, Cal Wellness đã trao 7.523 chương trình tài trợ tổng cộng hơn $899 triệu mỹ kim.

TCWF Advancing Wellness Press Release - Vietnamese

Để đặt các câu hỏi về báo chí truyền thông bằng tiếng Việt, xin liên lạc:

Jen Ju, IW Group, Inc.
(310) 289-5564
jennifer.ju@iwgroupinc.com


Questions? Contact Us by Email

Please select an item from the "Reason for inquiry" menu below and then click the submit button. You will be directed to the appropriate online email form.

Our Mission

To protect and improve the health and wellness of the people of California by increasing access to health care, quality education, good jobs, healthy environments and safe neighborhoods.


The California Wellness Foundation • City National Plaza, 515 S. Flower Street, Suite 1100 • Los Angeles, CA, 90071 • Tel: (818)­ 702–1900

© 2018 The California Wellness Foundation. All Rights Reserved. Credits