Contact Us

Multilingual News Media

Home > Newsroom > Multilingual News Media

English Language News & Resources

Visit the English news section for news releases, opinion-editorials and other news items mentioning the work of Cal Wellness or our community partners. Also, read about how Cal Wellness is fulfilling its mission to improve the health of the people of California by making grants for health promotion, wellness education and disease prevention. More…


Spanish Language News & Resources

Nuestra Misíon

La misión de The California Wellness Foundation (La Fundación) es la de mejorar la salud de la población de California mediante el suministro de fondos para la promoción de la salud, la educación del bienestar y la prevención de enfermedades. More…

Chinese Language News & Resources

歡迎

歡迎您蒞臨The California Wellness Foundation新聞簡報室。是一個成立於1992年的獨立私營基金會,透過健康倡導、健全教育及疾病預防等計劃的經費補助來改 善加州民眾的健康。自1992年迄今,本基金會已發放共6,544筆補助經費,總額超過八億一千五百萬美元。 More…


Korean Language News & Resources

환영

The California Wellness Foundation 의 한국어 뉴스 웹사이트를 방문해 주심을 환영합니다. TCWF는 보건 향상, 웰니스 교육과 질병 예방을 위한 보조금(그랜트) 조성 및 지원을 통해 캘리포니아 주민들의 건강 개선을 목적으로 1992년 설립된 독자적인 민영재단입니다. 1992년 이후, 본 재단은 총액8억 1천 5백만 달러이상에 달하는 6,544개의 그랜트를 수여했습니다. More…


Vietnamese Language News & Resources

XIN CHÀO QUÝ VỊ

Chào mừng quý vị đến với phòng thông tin báo chí truyền thông tiếng Việt của The California Wellness Foundation, một tổ chức tư nhân, hoạt động độc lập, được thành lập năm 1992 để cải thiện sức khoẻ cư dân California bằng cách tài trợ cho việc quảng bá sức khoẻ, giáo dục phúc lợi, và phòng ngừa bệnh tật. Từ năm 1992, TCWF đã trao tặng 6,544 chương trình tài trợ trị giá tổng cộng hơn 815 triệu mỹ kim.phúc lợi, và phòng ngừa bệnh tật. Từ năm 1992, TCWF đã trao tặng 6,544 chương trình tài trợ trị giá tổng cộng hơn 815 triệu mỹ kim. More…


How to Apply to the Advancing Wellness Grants Program

  1. Click on How To Apply.
  2. Review the instructions for completing the online letter of interest.
  3. Click “Start a New LOI” to create an account and complete the LOI. All applicants new to the Cal Wellness Grants Portal must create a password-protected account before completing the LOI.

Mission

The mission of The California Wellness Foundation is to improve the health of the people of California by making grants for health promotion, wellness education and disease prevention.


The California Wellness Foundation • 6320 Canoga Avenue, Suite 1700 • Woodland Hills, CA 91367 • Tel: (818)­ 702–1900

© 2017 The California Wellness Foundation. All Rights Reserved. Credits